Obsah

Stránka

První zastavení bylo u Thomasova konvertoru na zahradě Bachrovny

První zastavení bylo u Thomasova konvertoru na zahradě Bachrovny

U rudných zásobníků v areálu Vojtěšské huti/Koněv

U rudných zásobníků v areálu Vojtěšské huti/Koněv

Budova amoniačky v areálu kladenských koksoven

Budova amoniačky v areálu kladenských koksoven

Průvodce po Koněvu Tomáš Voldráb v montérkách Poldi

Průvodce po Koněvu Tomáš Voldráb v montérkách Poldi

K vápenkám

K vápenkám

Na dole František-Josef/Zápotocký v Dubí

Na dole František-Josef/Zápotocký v Dubí

V budově kotelny

V budově kotelny

Monumentální secesní prostor naskýtal neobyčejné průhledy

Monumentální secesní prostor naskýtal neobyčejné průhledy

Dvojhalí strojoven

Dvojhalí strojoven

K dolu pár komentářů od Václava Kočího a Jardy Grubnera

K dolu pár komentářů od Václava Kočího a Jardy Grubnera

Došli jsme až do Vrapic k prvnímu panelu naučné stezky

Došli jsme až do Vrapic k prvnímu panelu naučné stezky

 


Stránka