Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian

Obsah

Činnost klubu


 

Naší hlavní činností je vytváření podmínek pro pravidelné setkávání všech členů a zájemců o industriální historii. Pořádáme přednášky s různou tematikou, vzpomínkové akce a další stavovské tradice. Klub úzce spolupracuje s Hornickým skanzenem Mayrau, pobočkou Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, p.o. Právě v Hornickém skanzenu Mayrau Klub pořádá oslavy Dne horníků, oslavu svátku Sv. Barborky, patronky horníků a jarní vycházku podle stejnojmenné písně Cestička k Mayrovce. Členové Klubu se rovněž účastní pravidelných setkání hornických a hutnických měst ČR. Statutární město Kladno hostilo 6. - 8. září 2013 toto, v pořadí již 17. setkání.

 


Zachraňujeme památky


 

Klub se aktivně podílí na záchraně industriálních památek regionu. Do expozice Hornického skanzenu Mayrau jsme převezli řadu technických zařízení z likvidovaných dolů. Máme vlastní odbornou knihovnu, sbíráme a archivujeme fotografie, plány a další dokumenty. Významný podíl naší práce byl směřován k opravám pomníků, které jsou spojeny s hornickou činností např. havířům z jámy Kateřina ve Vrapicích datovaného rokem 1874 nebo pomník obětem neštěstí na Dole Engerth v roce 1876. K těm nově instalovaným patří pomník obětem největšího důlního neštěstí v dějinách Kladenska, kdy při důlním požáru na Dole Nosek v roce 1960 zahynulo 20 horníků. Projekt Obnovy pomníků hornických neštěstí byl úspěšně dokončen v roce 2015 opravou posledního pomníku havířů z Dolu Amálie - více v sekci informace.

Do projektu obnovy pomníků bylo investováno celkem 540.078,-Kč

 


Otevíráme stezky


 

V naší činnosti jsou dvě naučné stezky

Haldy Mayrau v areálu Hornického skanzenu Mayrau, která seznamuje s tváří industriální krajiny, geologickou stavbou hald, možnostmi její rekultivace, revitalizace, principy sukcese, faunou a florou hald.

Po lesních cestách do historie dolování uhlí na Kladensku - seznamuje s historií dolování uhlí od nálezu uhelné sloje ve Vrapicích v roce 1772. Přibližuje chráněnou paleontologickou lokalitu Žraločí zuby a některé státem chráněné dřeviny. Začátek stezky, která má celkem 14 zastavení, je u kostela sv. Mikuláše ve Vrapicích - MHD č. 4 - zastávka Dvorská.

 


Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích


 

Při záchraně památek spolupracujeme s Hornickým skanzenem Mayrau ve Vinařicích, kde je většina našich sbírek umístěna v rámci prohlídkové trasy. Důl Mayrau se řadí mezi výjimečné kulturní dědictví techniky. Historicky vzácný areál se snaží zachovat program posledního pracovního dne. Prohlídka je směřována po trase havíře před jízdou do podzemí dolu. Návštěvník má možnost projít cechovnou, řetízkovými šatnami, koupelemi, lampovnou, známkovnou až k jámovým budovám dolu. Zcela mimořádnou pozornost si zaslouží těžní stroj firmy Ringhoffer Smíchov z roku 1905. Tento stroj je návštěvníkům předváděn v pohybu, více na http://mayrau.omk.cz
 


Rekonstrukce úzké dráhy Dolu Mayrau


2017

V roce 2017 se Klub pustil do dalšího velkého projektu, kterým je rekonstrukce úzkorozchodné tratě pro dopravu návštěvníků v areálu Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích(Fotogalerie 2017)

2018

Na konci března 2018 se podařilo dokončit první úsek úzkorozchodné dráhy vedené od jámy Robert v délce 98 metrů. Postavením výhybky došlo po dvaceti letech znovu k napojení jámové budovy Mayrau a trať byla ukončena před svážnou dráhou lanovky. (Fotogalerie 2018)

2019

Práce na druhém úseku dráhy byly zahájeny 13. 3. 2019. Celkem bylo položeno 150 m kolejiště, vřčetně dvou výhybech a vybudovány dva přejezdy. Celková délka kolejiště v roce 2019 tak dosáhla 274 metrů. (Fotogalerie 2019)

Veškeré pracovní náklady projektu v roce 2019 zajišťovalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně p. o. z příspěvku Středočeského kraje. 

Klub přátel hornických tradic Kladno zajišťoval z vlastních zdrojů materiál - pražce, kolejnice, kamenivo atp. 

2020

S materiální pomocí při rekonstrukci tratě počítal náš Klub i v roce 2020.        (Fotogalerie 2020)

Na skládku v Hornickém skanzenu jsme převezli 150 tun štěrku a 550 kusů dřevěných drážních pražců.

Pro přípravu projektu jsme zajistili vypracování výškové nivelace.

Majiteli důlní lokomotivy BND 30 umožnilo vedení skanzenu provádění oprav v zámečnických dílnách. 

Klub zajistil opískování rámu a ostatních dílů stroje.

U firmy IDA PRO Malé Svatoňovice jsme zajistili rozšíření náprav lokomotivy BND 30 na rozchod 580 mm. 28. října 2020 byly nápravy převezeny na Mayrovku.

2021

Pro rok 2021 jsme připravovali vypracování projektové dokumentace pro stavbu remízy lokomotiv v Hornickém skanzenu Mayrau. Vzhledem k připomínkám památkového úřadu jsme od tohoto projektu odstoupili.

V roce 2021 byly provedeny nákupy náhradních dílů pro lokomotivy BND 30 a DH 30, terénní práce na úpravě kolejiště a nákup hutního materiálu.

Koncem roku byla majitelem dokončena oprava lokomotivy BND 30. První zkušební jízda je plánována v září 2022.  

BND 30

2022

V roce 2022 byly veškeré práce směrovány na vybudování zázemí pro lokomotivu BND 30. Parta mladých členů Klubu sehnala, převezla a upravila výhybku na rozchod 580 mm. Výhybka byla usazena již na jaře, ale původní zamýšlené stání v budově záplavu nevyhovovalo svojí délkou. Tento problém se podařilo vyřešit v červenci, kdy firma Subterra dovezla na Mayrovku vyřazený lodní kontejner.

Kontejner byl usazen na znovu vyhloubenou jámu, vedle budovy záplavu, která byla plně zapopílkovaná od likvidace dolu po roce 1997. Jámu se podařilo vyčistit, obnovit vstup do jámy, která bude sloužit k případným pracím na údržbě lokomotiv a vozů pod úrovní trati, jako montážní jáma.

Kontejner byl propojen se stávajícím kolejištěm a upraven. Jsou v něm navařeny kolejnice, má otevírací poklopy, je osazen moderními led svítidly a topením proti zámrzu. Tak vzniklo solidní, byť prozatímní a nezateplené zázemí. 

V průběhu léta se podařilo vybudovat solidní zázemí pro lokomotivu DH 30 v objektu záplavu. Vlastníme 2ks těchto lokomotiv, bohužel oba jsou  zatím nepojízdné a od roku 1994 stojí venku na dešti. S jejich znovuzprovozněním se alespoň částečně počítá do budoucna.

V druhé polovině listopadu se přikročilo ke stěhování důlních lokomotiv, které se v areálu muzea nacházejí. To proběhlo 24. 11. 2022. Byla to bez pochyb jedna z největších technických událostí od ukončení těžby. Lokomotivu BND 30 se podařilo usadit na trať a je deponována v kontejneru, lokomotiva DH 30, která stála u jámy Robert byla přestěhována na koleje a je deponována v objektu záplavu, kde bude do budoucna sloužit primárně na náhradní díly pro zprovoznění druhé DH 30, která stála za kovárnou a je nyní usazena v mechanické dílně, kde se pokusíme o její zprovoznění, podobně, jako to bylo s lokomotivou BND 30. Zda to bude možné, je závislé na nemalých investicích do náhradních dílů, času, práce aktivních členů a stavu lokomotiv. V poslední řadě jsme ještě usadili trolejovou lokomotivu 10KR sovětské výroby na dráhu hned jako první vozidlo k jámě Robert.

V závěru roku probíhaly první zkušební jízdy lokomotivy BND 30 s prvním zprovozněným vozem DM12 (pro 12 osob) postupně se upravuje ne zcela vyhovující trať a pracuje se na vybudování provozního řádu na již existujícím úseku dráhy.

Poděkování za obrovský kus vykonané práce patří pánům:                                        Janu Markovi, Tomáši Voldrábovi, Petrovi Cihelkovi, Janu Jilmovi, Petru Němečkovi a Jiřímu Špalkovi. 

Děkujeme za pomoc a spolupráci v roce 2022

Děkujeme za pomoc a spolupráci v roce 2020