Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Tyto pražce budou využity při rekonstrukci v roce 2019

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian

Obsah

Činnost klubu


 

Naší hlavní činností je vytváření podmínek pro pravidelné setkávání všech členů a zájemců o industriální historii. Pořádáme přednášky s různou tematikou, vzpomínkové akce a další stavovské tradice. Klub úzce spolupracuje s Hornickým skanzenem Mayrau, pobočkou Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, p.o. Právě v Hornickém skanzenu Mayrau Klub pořádá oslavy Dne horníků, oslavu svátku Sv. Barborky, patronky horníků a jarní vycházku podle stejnojmenné písně Cestička k Mayrovce. Členové Klubu se rovněž účastní pravidelných setkání hornických a hutnických měst ČR. Statutární město Kladno hostilo 6. - 8. září 2013 toto, v pořadí již 17. setkání.

 


Zachraňujeme památky


 

Klub se aktivně podílí na záchraně industriálních památek regionu. Do expozice Hornického skanzenu Mayrau jsme převezli řadu technických zařízení z likvidovaných dolů. Máme vlastní odbornou knihovnu, sbíráme a archivujeme fotografie, plány a další dokumenty. Významný podíl naší práce byl směřován k opravám pomníků, které jsou spojeny s hornickou činností např. havířům z jámy Kateřina ve Vrapicích datovaného rokem 1874 nebo pomník obětem neštěstí na Dole Engerth v roce 1876. K těm nově instalovaným patří pomník obětem největšího důlního neštěstí v dějinách Kladenska, kdy při důlním požáru na Dole Nosek v roce 1960 zahynulo 20 horníků. Projekt Obnovy pomníků hornický neštěstí byl úspěšně dokončen v roce 2015 opravou posledního pomníku havířů z Dolu Amálie - více v sekci informace.

Do projektu obnovy pomníků bylo investováno celkem 540.078,-Kč

 


Otevíráme stezky


 

V naší činnosti jsou dvě naučné stezky

Haldy Mayrau v areálu Hornického skanzenu Mayrau, která seznamuje s tváří industriální krajiny, geologickou stavbou hald, možnostmi její rekultivace, revitalizace, principy sukcese, faunou a florou hald.

Po lesních cestách do historie dolování uhlí na Kladensku - seznamuje s historií dolování uhlí od nálezu uhelné sloje ve Vrapicích v roce 1772. Přibližuje chráněnou paleontologickou lokalitu Žraločí zuby a některé státem chráněné dřeviny. Začátek stezky, která má celkem 14 zastavení, je u kostela sv. Mikuláše ve Vrapicích - MHD č. 4 - zastávka Dvorská.

 


Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích


 

Při záchraně památek spolupracujeme s Hornickým skanzenem Mayrau ve Vinařicích, kde je většina našich sbírek umístěna v rámci prohlídkové trasy. Důl Mayrau se řadí mezi výjimečné kulturní dědictví techniky. Historicky vzácný areál se snaží zachovat program posledního pracovního dne. Prohlídka je směřována po trase havíře před jízdou do podzemí dolu. Návštěvník má možnost projít cechovnou, řetízkovými šatnami, koupelemi, lampovnou, známkovnou až k jámovým budovám dolu. Zcela mimořádnou pozornost si zaslouží těžní stroj firmy Ringhoffer Smíchov z roku 1905. Tento stroj je návštěvníkům předváděn v pohybu, více na http://mayrau.omk.cz
 


Rekonstrukce úzké dráhy Dolu Mayrau


2017

V roce 2017 se Klub pustil do dalšího velkého projektu, kterým je rekonstrukce úzkorozchodné tratě pro dopravu návštěvníků v areálu Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích(Fotogalerie 2017)

2018

Na konci března 2018 se podařilo dokončit první úsek úzkorozchodné dráhy vedené od jámy Robert v délce 98 metrů. Postavením výhybky došlo po dvaceti letech znovu k napojení jámové budovy Mayrau a trať byla ukončena před svážnou dráhou lanovky. (Fotogalerie 2018)

2019

Práce na druhém úseku dráhy byly zahájeny 13. 3. 2019. Celkem bylo položeno 150 m kolejiště, vřčetně dvou výhybech a vybudovány dva přejezdy. Celková délka kolejiště v roce 2019 tak dosáhla 274 metrů. (Fotogalerie 2019)

Veškeré pracovní náklady projektu v roce 2019 zajišťovalo Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně p. o. z příspěvku Středočeského kraje. 

Klub přátel hornických tradic Kladno zajišťoval z vlastních zdrojů materiál - pražce, kolejnice, kamenivo atp. 

2020

S materiální pomocí při rekonstrukci tratě počítal náš Klub i v roce 2020.        (Fotogalerie 2020)

Na skládku v Hornickém skanzenu jsme převezli 150 tun štěrku a 550 kusů dřevěných drážních pražců.

Pro přípravu projektu jsme zajistili vypracování výškové nivelace.

Majiteli důlní lokomotivy BND 30 umožnilo vedení skanzenu provádění oprav v zámečnických dílnách. 

Klub zajistil opískování rámu a ostatních dílů stroje.

U firmy IDA PRO Malé Svatoňovice jsme zajistili rozšíření náprav lokomotivy BND 30 na rozchod 580 mm. 28. října 2020 byly nápravy převezeny na Mayrovku. 

Děkujeme za pomoc a spolupráci v roce 2020

Děkujeme za pomoc a spolupráci v roce 2020