Obsah

Stránka

V pondělí 9. 3. 2020 bylo dovezeno z lomu Zbraslav 60 tun kameniva

V pondělí 9. 3. 2020 bylo dovezeno z lomu Zbraslav 60 tun kameniva

Pro pokračování rekonstrukce dráhy máme na letošek zajištěno 120 tun štěrku a 150 kusů drážních pražců

Pro pokračování rekonstrukce dráhy máme na letošek zajištěno 120 tun štěrku a 150 kusů drážních pražců

27. 4. 2020 proběhlo v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích opískování dílů lokomotivy BND 30

27. 4. 2020 proběhlo v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích opískování dílů lokomotivy BND 30

Práce smluvně zajišťovala Závodní báňská záchranná stanice Libušín a náklady hradil Klub přátel hornických tradic Kladno z. s.

Práce smluvně zajišťovala Závodní báňská záchranná stanice Libušín a náklady hradil Klub přátel hornických tradic Kladno z. s.

Díly lokomotivy byly převezeny z dílen na betonovou plochu v zadní části skanzenu

Díly lokomotivy byly převezeny z dílen na betonovou plochu v zadní části skanzenu

Obsluha pískovacího zařízení a připravený pracovník pro vlastní pískování

Obsluha pískovacího zařízení a připravený pracovník pro vlastní pískování

Pracovník ZBZS Libušín provádějící opískování

Pracovník ZBZS Libušín provádějící opískování

Foto: Jaroslav Grubner KPHT Kladno z. s.

Foto: Jaroslav Grubner KPHT Kladno z. s.

O víkendu 1. - 3. 5. 2020 bylo zahájeno natírání stroje.

O víkendu 1. - 3. 5. 2020 bylo zahájeno natírání stroje.

Rám lokomotivy 20. 5. 2020.

Rám lokomotivy 20. 5. 2020.

Současně s rámem probíhá nátěr i ostatních částí lokomotivy.

Současně s rámem probíhá nátěr i ostatních částí lokomotivy.

20. 5. 2020 byl zahájen převoz 400 kusů drážních pražců.

20. 5. 2020 byl zahájen převoz 400 kusů drážních pražců.


Stránka