Obsah

Stránka

Z Ronnovky na Mayrovku

Z Ronnovky na Mayrovku

Sraz 22. 4.2017 ve 13 hodin stanice MHD Kladno - Ronnovka

Sraz 22. 4.2017 ve 13 hodin stanice MHD Kladno - Ronnovka

Hornická kolonie u Dolu Ronna

Hornická kolonie u Dolu Ronna

Brána na šachtu, vlevo správní budova, vpravo kanceláře (cechy)

Brána na šachtu, vlevo správní budova, vpravo kanceláře (cechy)

Na bývalé jámě nás s historií dolu seznámil MgA. Tomáš Voldráb

Na bývalé jámě nás s historií dolu seznámil MgA. Tomáš Voldráb

Zabezpečení zasypané jámy ohlubňovým železobetonovým povalem

Zabezpečení zasypané jámy ohlubňovým železobetonovým povalem

O bývalých povrchových objektech na Dole Ronna nás informoval Jaroslav Grubner, který na tomto dole fáral 23 let

O bývalých povrchových objektech na Dole Ronna nás informoval Jaroslav Grubner, který na tomto dole fáral 23 let

Příchod na vrchol haldy, na kterém byla vybudována sypaná rozhledna, . . .

Příchod na vrchol haldy, na kterém byla vybudována sypaná rozhledna, . . .

. . . ale taky tam pěkně foukalo

. . . ale taky tam pěkně foukalo

Z tohoto místa jsme spatřili některé zajímavé objekty jako byla větrná elektrárna ve Pcherách, ...

Z tohoto místa jsme spatřili některé zajímavé objekty jako byla větrná elektrárna ve Pcherách, ...

... bývalý důl Theodor ve Pcherách a další

... bývalý důl Theodor ve Pcherách a další

Zastavení u pozdně barokní kapličky "Na Vyšehradě" ve Švermově - Motyčíně

Zastavení u pozdně barokní kapličky "Na Vyšehradě" ve Švermově - Motyčíně


Stránka