Obsah

Stránka

Tudy se po vlečce vozilo uhlí z dolů Theodor a Ronna

Tudy se po vlečce vozilo uhlí z dolů Theodor a Ronna

Pokračování uhelné vlečky do bývalé železniční stanice Tuháň

Pokračování uhelné vlečky do bývalé železniční stanice Tuháň

Společné foto účastníků

Společné foto účastníků

Na Mayrovce nás již očekával pan Mildorf s harmonikou

Na Mayrovce nás již očekával pan Mildorf s harmonikou

 

Vzhledem k chladnému počasí jsme upustili od ohníčku a buřtíky se ohřívaly na vařiči nebo v mikrovlnce

Vzhledem k chladnému počasí jsme upustili od ohníčku a buřtíky se ohřívaly na vařiči nebo v mikrovlnce


Stránka