Obsah

Stránka

Celková délka dráhy  v roce 2018 dosáhla 96 metrů včetně odbočky do jámové budovy Mayrau a tří přejezdů

Celková délka dráhy v roce 2018 dosáhla 96 metrů včetně odbočky do jámové budovy Mayrau a tří přejezdů

V květnu jsme přivezli 200 kusů vyrabovaných drážních pražců, které nám zajistili kamarádi ze Solvayových lomů

V květnu jsme přivezli 200 kusů vyrabovaných drážních pražců, které nám zajistili kamarádi ze Solvayových lomů

Tyto pražce budou využity při rekonstrukci v roce 2019

Tyto pražce budou využity při rekonstrukci v roce 2019

V červnu byly vyskladněny kolejnice pro plánovanou rekonstrukci v roce 2019

V červnu byly vyskladněny kolejnice pro plánovanou rekonstrukci v roce 2019

 


Stránka