Obsah

Stránka

Uložení vozu pro dopravu mužstva do šachetní budovy jámy Mayrau.

Uložení vozu pro dopravu mužstva do šachetní budovy jámy Mayrau.

Zkušební jízda potvrdila průjezdnost výhybek.

Zkušební jízda potvrdila průjezdnost výhybek.

 

 

Do nového depa zaparkovala i lokomotiva BND 30.

Do nového depa zaparkovala i lokomotiva BND 30.

 

 

 

Těmto třem mužům patří největší poděkování za zprovoznění lokomotivy a vybudování depa pro její uskladnění.

Těmto třem mužům patří největší poděkování za zprovoznění lokomotivy a vybudování depa pro její uskladnění.


Stránka