Obsah

Stránka

Oslava svátku patronky horníků sv. Barbory v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích 8. 12. 2022.

Oslava svátku patronky horníků sv. Barbory v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích 8. 12. 2022.

Foto Jiří Skála a Jitka Krňanská.

Foto Jiří Skála a Jitka Krňanská.

 

 

 

 

 

 

Předseda Klubu přivítal všechny přítomné.

Předseda Klubu přivítal všechny přítomné.

Zvlášť srdečně jsme mezi sebou přivítali zástupkyni Sdružení hornických a hutnických spolků ČR paní Helenu Tomšovskou.

Zvlášť srdečně jsme mezi sebou přivítali zástupkyni Sdružení hornických a hutnických spolků ČR paní Helenu Tomšovskou.

Předseda Klubu seznámil s činností spolku v roce 2022.

Předseda Klubu seznámil s činností spolku v roce 2022.

 


Stránka