Obsah

Stránka

Schůzi zahájil předseda výboru Klubu Ing. Eduard Michalíček, který všechny přítomné seznámil s činností KPHT v roce 2020.

Schůzi zahájil předseda výboru Klubu Ing. Eduard Michalíček, který všechny přítomné seznámil s činností KPHT v roce 2020.

Zprávu o hospodaření v roce 2020 přednesl hospodář Klubu MgA. Tomáš Voldráb.

Zprávu o hospodaření v roce 2020 přednesl hospodář Klubu MgA. Tomáš Voldráb.

Zprávu Kontrolní komise přednesl Ing. Josef Hodan.

Zprávu Kontrolní komise přednesl Ing. Josef Hodan.

S plánem činnosti Klubu na rok 2021 seznámil přítomné tajemník Klubu pan Jaroslav Grubner.

S plánem činnosti Klubu na rok 2021 seznámil přítomné tajemník Klubu pan Jaroslav Grubner.

 

Stalo se již samozřejmostí, že při občerstvení nesmí chybět tlačenka s cibulí.

Stalo se již samozřejmostí, že při občerstvení nesmí chybět tlačenka s cibulí.

 

Členky našeho Klubu se zajímaly o přípravu zájezdu na Setkání hornických měst a obcí 11. 9. 2021 v Mostě.

Členky našeho Klubu se zajímaly o přípravu zájezdu na Setkání hornických měst a obcí 11. 9. 2021 v Mostě.


Stránka