Obsah

Stránka

Po vřelém uvítání si účastníci prohlédli fotografie a videa z minulého setkání, které se uskutečnilo v roce 2010.

Po vřelém uvítání si účastníci prohlédli fotografie a videa z minulého setkání, které se uskutečnilo v roce 2010.

 

Následovala prohlídka Hornického skanzenu

Následovala prohlídka Hornického skanzenu

Odjezd do Lán, k místu, kde byla při setkání před deseti lety vysazena lípa

Odjezd do Lán, k místu, kde byla při setkání před deseti lety vysazena lípa

Společná fotografie před pamětní lípou

Společná fotografie před pamětní lípou

Před lípou stojí pan Karel Fryč, Ing, Ladislav Dudák a pan Karel Gart

Před lípou stojí pan Karel Fryč, Ing, Ladislav Dudák a pan Karel Gart

Návštěva areálu zámeckého parku v Lánech. Druhý zprava Ing. Josef Vonostránský.

Návštěva areálu zámeckého parku v Lánech. Druhý zprava Ing. Josef Vonostránský.

 

Společné foto před zámkem

Společné foto před zámkem

 

Prohlídka a oběd v bývalém hornickém učilišti u dolu Wanieck v Kamenných Žehrovicích, dnes Hotel Astra v Srbech . . .

Prohlídka a oběd v bývalém hornickém učilišti u dolu Wanieck v Kamenných Žehrovicích, dnes Hotel Astra v Srbech . . .

. . . kde se k nám přidal i další účastník Lánské akce Ing. Jan Procházka

. . . kde se k nám přidal i další účastník Lánské akce Ing. Jan Procházka


Stránka