Obsah

Stránka

 

V levé části obrázku je naše průvodkyně Mgr. Barbora Čepelová

V levé části obrázku je naše průvodkyně Mgr. Barbora Čepelová

 

 

 

 

 

 

 

Na několika lokalitách jsme nalezli velkou vzácnost, kterou je chruplavník větší

Na několika lokalitách jsme nalezli velkou vzácnost, kterou je chruplavník větší

Chruplavník větší, je planě rostoucí rostlina, která z přírody znatelně mizí a v mnoha zemích je považována za ohroženou

Chruplavník větší, je planě rostoucí rostlina, která z přírody znatelně mizí a v mnoha zemích je považována za ohroženou

V ČR je "Červeným seznamem cévnatých rostlin České republiky" považována za druh kriticky ohrožený.

V ČR je "Červeným seznamem cévnatých rostlin České republiky" považována za druh kriticky ohrožený.


Stránka