Obsah

Stránka

23. 4. 2016 zastavení č. 1 železniční zastávka Kl. Švermov

23. 4. 2016 zastavení č. 1 železniční zastávka Kl. Švermov

Pohled na důl František Josef v Dubí

Pohled na důl František Josef v Dubí

Výhled na Poldovku

Výhled na Poldovku

Druhé zastavení přiblížilo první parní uhelnou dráhu Kladno - Dubí - Kralupy nad Vltvou

Druhé zastavení přiblížilo první parní uhelnou dráhu Kladno - Dubí - Kralupy nad Vltvou

MgA. Tomáš Voldráb seznámil s historií a současnými problémy Poldi Kladno

MgA. Tomáš Voldráb seznámil s historií a současnými problémy Poldi Kladno

V současné době zde probíhá likvidace nepotřebných objektů

V současné době zde probíhá likvidace nepotřebných objektů

Kübecká štola, kterou se dopravovalo uhlí z dolu Kübeck na důl Thinnfeld

Kübecká štola, kterou se dopravovalo uhlí z dolu Kübeck na důl Thinnfeld

Pískovna Motyčín

Pískovna Motyčín

Zbytky přírodního divadla v Motyčíně

Zbytky přírodního divadla v Motyčíně

Příchod na Mayrovku

Příchod na Mayrovku

 

Samozřejmě nechyběla harmonika a pan Mildorf s manželkou

Samozřejmě nechyběla harmonika a pan Mildorf s manželkou


Stránka