Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian

Obsah

Kolektivní členové Klubu


 

Členství Klubu je založeno na zásadě dobrovolnosti, vědomého souhlasu a zájmu plnit společenské poslání Klubu. Kolektivním členem se může stát každá výrobní i nevýrobní organizace, společenská či kulturní instituce, školy, muzea atd.

Vedle individuálního členství je kolektivní pro naší činnost nejzásadnější. Díky podpoře níže jmenovaných firem, můžeme svoji činnost provozovat v současném rozsahu. Bez této pomoci by nebylo možné zajišťovat vydávání Hornického zpravodaje, kulturní akce ani další finančně náročné projekty.

Vedle finanční pomoci je to pomoc i materiálová, protože Klub zajišťuje také opravy v areálu Hornického skanzenu Mayrau. Díky sponzorsky poskytnutému dřevu, byl například v roce 2012 opraven zásobník pilin, který hrozil zřícením.

Náš největší projekt obnovy hornických pomníků byl v roce 2015 úspěšně dokončen. Opravy a restaurování se dočkaly čtyři pomníky v celkové výši projektu 540.078,-Kč

V současné době pracujeme na rekonstrukci úzkorozchodné dráhy v areálu Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích. V roce 2020 byla dokončena III. etapa projektu a další pokračování se plánuje v druhé polovině roku 2021.

Velmi si ceníme této pomoci a předně za ni DĚKUJEME


1.     Energie – stavební a báňská a.s.

2.     Subterra a.s.

3.     Velkolom Čertovy schody, akciová společnost

4.     Čermák a Hrachovec a.s.

5.     RAKO-LUPKY, spol. s r.o.

6.     KO-KA s.r.o.

7.     Stavební geologie – IGHG, spol. s r.o.

8.     Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p.o.

9.     Metrostav a.s.

10.   PRAGIS a.s.

11.   Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

12.   TIMEX ZDICE s.r.o.

13.   České lupkové závody, a.s.

14.   HOCHTIEF CZ a. s.

15.   Zakládání staveb, a.s.

16.   INSET s.r.o.

17.   METROPROJEKT Praha a.s.

18.   GEOMINING, a.s.

19.   ALLSTAV ALFA, a.s.

 

 


Setkání kolektivních členů


 

Jednou ročně pořádáme v Hornickém skanzenu Mayrau setkání kolektivních členů, které slouží nejen k představení naší práce, ale především k přátelskému posezení všech zůčastněných firem a institucí.

Setkání kolektivních členů v roce 2011

V pořadí již páté setkání se uskutečnilo 16. června 2011 za velmi příjemného počasí.

 

Setkání kolektivních členů 2012

Další setkání z 14. června 2012 už s větší účastí hornických uniforem. Zájemci si mohli prohlédnot připravený kámen pro budoucí pomník horníkům, který na vlastní náklady zajistil Palivový kombinát v Ústí s.p, středisko Kladenské doly.

 

Setkání kolektivních členů v roce 2013

Na sedmém setkání z 20. června 2013 se řešila příprava 17. setkání hornických měst a obcí ČR v Kladně. Účastníci byli seznámeni s programem a řeč přišla i na připravovanou opravu pomníku Engerth na kladenských hřbitovech.