Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian

Obsah

Výbor Klubu přátel hornických tradic Kladno z.s.


 

Výbor pracuje v tomto sedmičlenném složení od 13. 4. 2017
 

Předseda - Ing. Eduard Michalíček
Místopředseda -

RSDr. Pavel Kasner  

Výkonný tajemník -

Jaroslav Grubner

Hospodář - MgA. Tomáš Voldráb 
Člen výboru -

Petr Veverka

Člen výboru - Václav Thon
Člen výboru -

Ing. Josef Varhulík

 

Spolkový rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, identifikační číslo 270 42 383

 


Představujeme členy výboru

 

Ing. Eduard Michalíček

Od roku 1971 studoval Stavební fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor ekonomika a řízení stavebnictví, v roce 1975 získal akademický titul inženýr. Následně absolvoval specializaci na systémové inženýrství rovněž na SvF ČVUT. V témže roce nastoupil na generální ředitelství Kamenouhelných dolů, koncern v Kladně, kde vykonával funkci vedoucího systémového inženýra KD Kladno, posléze i hlavního kontrolora koncernu KD Kladno. V letech 1979 - 87 zastával funkci ředitele kanceláře generálního ředitele koncernu KD Kladno. V roce 1991 absolvoval Personální akademii Augsburg v Německu, mistrovský stupeň Master degree of  Management Academy Munich a v roce 1992 Personal management and administrativ také v Německu. Rok pracoval jako hlavní ekonom – zástupce ředitele Úřadu práce v Kladně a pak se vrátil k hornictví, kdy do roku 1994 na DoleTuchlovice k.p pracoval jako personální náměstek ředitele podniku. Následně se stal ředitelem obchodní divize  Esa Transporte s.r.o, dále pracoval jako ředitel logistiky Euromedia Group k.s. a následně jako ředitel obchodní sekce Real Invest Franc, s.r.o.  V současné době je v důchodu a od roku 2012 je předsedou výboru KPHT Kladno z.s.     


 

RSDr. Pavel Kasner 

Po absolvování SPŠ hornické v Kladně v roce 1963 obor elektromechanizace a elektrifikace dolů nastoupil na Důl Nejedlý I. jako horník. Do roku 1978 prošel různými pracovními pozicemi jako střelmistr, revírník, zástupce vedoucího úseku na dolech Nejedlý I. a Nejedlý II. V letech 1981 až 1985 absolvoval VŠP v Praze a následně do roku 1990 pracoval ve státní správě. Od roku 1990 do roku 2001 začal opět pracovat na Dole Kladno na pozicích revírníka, zástupce vedoucího úseku a vedoucího společné hlubiny. Od roku 2001 pracoval na pozici bezpečnostního technika ve společnosti Metrostav a.s. V současné době je v důchodu.


 

Jaroslav Grubner 

V roce 1965 nastoupil jako učeň na Důl Zápotocký Dubí, kde se vyučil. V roce 1969 přešel v rámci reorganizace na Důl Gottwald III ve Švermově. Nejdříve zde pracoval jako důlní zámečník, později jako razič-rubač. Od roku 1971 pracoval jako ohňař – záchranář. Po odchodu do důchodu v roce 2000 projevil velký zájem o hornickou historii a ten ho přivedl i k práci v Hornickém skanzenu na dole Mayrau. V roce 2005 byl kooptován do výboru KPHMO-Kladno a v únoru 2006 nastoupil jako externí průvodce ve Skanzenu Mayrau. Je jedním ze zakladatelů KPHT Kladno a současně působí jako předseda redakční rady pro vydávání Hornického zpravodaje.


 

Ing. Josef Varhulík 

V roce 1968 vystudoval Střední průmyslovou školu hornickou v Kladně. V roce 1981 absolvoval studia na hornicko-geologické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě. Pracoval v technických funkcích v Ústavu pro výzkum rud v Praze a v Českých lupkových a uhelných závodech v Novém Strašecí. V létech 1978 – 1990 pracoval jako vedoucí odboru na GŘ koncernu Kamenouhelné doly Kladno, odkud přešel na Důl Tuchlovice, kde zastával funkce vedoucího odboru BHP a následně závodního a vedoucího Dolu Tuchlovice. Od roku 1997 soukromě podniká v hornictví.


 

Petr Veverka

V roce 1964 nastoupil na Hornické učiliště dolu Nejedlý II. (Wannieck). Po vyučení byl zařazen na důl Nejedlý I., kde pracoval jako rubač, nejdříve na pilířích, potom na stěnových porubech s individuální výztuží a posléze v mechanizovaných poubech, kde zastával funkce kombajnéra, směnového předáka a nakonec hlavního předáka MK č. 30 BSP po Karlu Henešovi. V roce 1991 byl po naplnění N.P.E. převeden do tzv. zelené zóny a v roce 1993 na povrch, kde pracoval na výrobě tvárnic. Od roku 2014 vykonává práci průvodce v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích.


 

MgA.Tomáš Voldráb

umělecký kovář a absolvent pražské AVU, od roku 2010 je kurátorem a od roku 2017   vedoucím Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích. Dlouhodobě se zabývá industriální historií Kladna a jeho okolí. Je také členem spolku Kladno - Koněv, které realizovalo např. naučnou stezku "Industriální cesta Vojtěšskou hutí", příležitostně spolupracuje na výzkumech pro Národní památkový ústav. 

 


 

Zakládající členové Klubu přátel hornických tradic Kladno z.s.

 

Ing. Vladimír Čuřík

Vyšší průmyslovou školu hornickou vystudoval v Kladně, VŠB v Ostravě ukončil v roce 1960. Ve stejném roce nastoupil na Důl Nosek v Tuchlovicích do funkce vedoucího úseku. Postupně prošel funkcemi: vedoucí výroby, hlavní ing. dolu, ředitel Dolu Nosek a odborný ředitel pro výrobu a techniku na ředitelství KD Kladno. V roce 1991 odešel do důchodu. pracoval ale i  jako stavební dozor investora při  Obecním úřadu v Tuchlovicích. Od roku 2001 zastával funkci předsedy KPHM v Ostravě.


Ing. Štěpán Matula

Po vystudování Vysoké školy báňské v Ostravě nastoupil v roce 1959 na Důl Nosek v Tuchlovicích. Zde pracoval postupně ve funkcích vedoucího úseku, vedoucího výroby, technického náměstka, ekonomického náměstka, ředitel podniku do 31. 12. 1992. Po založení akciové společnosti pracoval od 1. ledna 1993 na správě akciové společnosti jako místopředseda představenstva pro ekonomiku a finance. V lednu 1996 odešel do starobního důchodu. V roce 2005 byl kooptován do výboru Klubu přátel hornického muzea v Ostravě – pobočka Kladno.


Bořivoj Hasman

V rámci Lánské akce se vyučil horníkem na Dole Max v Libušíně. Po vyučení a absolvování Vyšší průmyslové školy hornické v Kladně nastoupil na Důl Zápotocký v Dubí. Prošel řadou technických funkcí. V roce 1990 odešel do důchodu. Mezi lety 2001 - 2010 byl vedoucim Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařících.


Jan Uváček

Průmyslovou školu hornickou vystudoval ve Spišské Nové Vsi. Po absolvování studia nastoupil na Důl Háj závodu Modrokamenské uhelné baně na Slovensku. V roce 1958 přešel do Kladna, kde byl zaměstnán nejprve na Dole Max v Libušíně, později pak přešel na Důl Mayrau. Na obou dolech pracoval v technických funkcích jako revírník nebo vedoucí směny. V současné době pracuje v Hornickém skanzenu Mayrau, kde vykonává mimo průvodcovskou službu i práci kronikáře. Je jedním ze zakladatelů Hornického skanzenu a žijící legendou.